මාධ්‍යය එකතුව

2015 ඔක්තෝබර් මස පැවති අටවිසි බුද්ධ පූජාව

2015 ඔක්තෝබර් මස 4 වන සෙනසුරාදා වස්සාන සමය වෙනුවෙන් පැවැත්වූ විශේෂ පින්කම් මාලාවන්ගෙන් එක් අංගයක් වූ අටවිසි බුද්ධ පූජාව දිල්හානි ජයනෙත්ති මැතිණියගේ දායකත්වයෙන් පූජනීය කැන්දගොල්ල පාලිත තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවූ සේක.

වැඩි විස්තර..

වස් ආරාධනා සේයා රූ – 2015

වස් ආරාධනා  සේයා රූ – 2015

වැඩි විස්තර..

වැල්ලවත්ත ශ්‍රී යමුනා සදහම් ආශ්‍රමයේ අභිනවයෙන් ඉදිවූ ධාතු මන්දීරය විවෘත වූ දා

2014 පෙබරවාරි මස ශ්‍රී යමුනා සදහම් ආශ්‍රමයේ අභිනවයෙන් ඉදිවූ ධාතු මන්දීරය විවෘත කිරීම

වැඩි විස්තර..

ගම්පොල, කැන්දගොල්ල, ශ‍්‍රී බෝධිමළු විහාරස්ථානයේ මෙතෙක් අඩුපාඩුවක්ව පැවති චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේ සහ විහාර මන්දිරය සඳහා මුල්ගල් තැබේ.

ගම්පොල, ගඟ ඉහළ කෝරළයේ, කැන්දගොල්ල ග‍්‍රාමයේ රමණීය භූමි භාගයක පිහිටි කැන්දගොල්ල, ශ‍්‍රී බෝධිමළුව විහාරස්ථානයේ මෙතෙක් අඩුවක්ව පැවති චෛත්‍යය සහ විහාර මන්දිරය ඉදිකරදීමට වැල්ලවත්ත, ශ‍්‍රී යමුනා සදහම් ආරාමාධිකාරී, ගෞරව ශාස්ත‍්‍රවේදී කැන්දගොල්ලේ පාලිත හිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි දානපති පිරිසක් ඉදිරිපත්ව සිටිති. 2013. 12. 06 වෙනි දින චෛත්‍යයරාජයාණන් වහන්සේ ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල් තැබූ අතර එය වෛද්‍ය ලලිතා ද […]

වැඩි විස්තර..