මාධ්‍යය එකතුව

වස් ආරාධනා සේයා රූ – 2019

2019_vasaradhan_banner

වස් ආරාධනා පිංකම , 2019 ජූලි මස 16 වෙනි ඇසළ පොහෝ දින සවස 6:00 ට ශ්‍රී යමුනා සදහම් ආරාමයේදී පැවැත්වීය

වැඩි විස්තර..

වස් ආරාධනා සේයා රූ – 2018

වස් ආරාධනා 2018 – සේයා රූ,

වස් ආරාධනා  සේයා රූ – 2018

වැඩි විස්තර..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හා රාජ නීතීඥ, දිවංගත එච් ශ්‍රී නිශ්ශංක මැතිතුමාගේ 63 වන ගුණ සමරු උත්සවය

2017 පෙබරවාරි මස 26 වන ඉරු දින පෙ. ව. 10.00 අමරපුර මහා නිකායේ අඹගහපිටිය පාර්ශවයේ මහා නායක අති පූජ්‍ය හීනටියන නන්දතිස්ස මහා නායක හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී, සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති අති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ගරු මැති ඇමතිවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්, කොළඹ 6 එච් ශ්‍රී නිශ්ශංක මාවතේ පිහිටි යමුනා සදහම් ආරාමයේ දී පැවැත් වේ. විහාර කාර්ය […]

වැඩි විස්තර..